Friluftsområdet -

Ranen

Blå stiplet linje (intern langrennsløype) er tenkt tilkomstløype for langrenn fra vestre del av tomtene. Herfra kan du nå hele løypenettet i området. Inn mot tomtene blir dette kunne en stikkløype uten annen langrennstrafikk for å lage en best mulig tilkomst for tomteeierne uten at den blir sjenerende.

På  halvøya Ranen er/blir det laget turstier, utsiktspunkter og badeplasser som hyttegrenda kan benytte seg fritt av.

Grøntstrukturplanen er under utarbeiding og endringer kan forekomme. «Gruset vei 2,5m bred»  tas antakeligvis ut av planen. Det er usikkert om det kommer brygge slik som det er tegnet inn.