Beliggenhet

Storevatn Hyttefelt ligger ved Skogshornplatået i Hemsedal kommune, fint rammet inn av Skogshorn i nordvest og Lykkja i øst. Tomtene ligger sørvendt ned mot Storevatn, og alle tomtene har sol hele året.

Avstander (ca):
  • Langrennsløyper: 150 meter
  • Storevatn: 200 meter
  • Gravset langrennstadion: 10 km
  • Ulsåk, med Kiwi og andre butikker: 15 km
  • Hemsedal sentrum (Trøym): 19 km
  • Hemsedal Skisenter: 22 km
  • Oslo: 220 km
  • Bergen: 293 km
Adkomst

Fra Kiwi på Ulsåk, følg Lykkjavegen mot Lykkja i ca. 15 km. Ta til høyre når du ser skiltet til Storevatn Hyttefelt.

Tomteområdet sett fra vest

Kulturlandskap

Rundt på alle kanter ser man spor etter gårds- og stølsdrift, fra den tiden hvor det var helt avgjørende å utnytte alle gårdens ressurser for å klare seg gjennom vinteren. Høstfiske i Storevatn var for mange en del av det å skaffe mat til seg og sine. Noen jaktet også på hare, skogsfugl og rype.

I området finnes det vakkert kulturlandskap som vitner om tidligere tiders innsats for å brødfø familier. Noen driver fortsatt stølsdrift med beitedyr om sommeren, og i Lykkja er det aktive gårdsbruk med drift og produksjonsdyr hele året.

Selv om Hemsedal tradisjonelt er mest kjent for vinter og ski, er det flere og flere som oppdager alt det andre som bygda byr på. Ved Storevatn kan du nyte alle årets årstider og utforske aktiviteter som området innbyr til.

Utbyggerne

Tomteområdet er eid av 8 lokale grunneiere i et jordsameie. Dette sameiet har utgangspunkt i gårdsbruk i bygda, med tilhørende støler i området.

Tomtene selges av Storevatn Hyttefelt AS, grunneiernes eget utbyggingsselskap. Selskapet er både utbygger og selger av tomtene.

Det har vært fokus på å legge til rette for et tomtefelt av høy kvalitet, samtidig som man tar vare på landskap og omgivelser.